Hakeminen yläasteelle

Pohjois-Haagan yhteiskoulun yläasteella toimii viisi eri linjaa, joihin jokaiseen on omat hakuperiaatteet:

Seuraavassa on esitelty kaikkien linjojen hakuperiaatteet. Voit myös tilata koulun oman esitteen sähköpostitse osoitteesta ylaastehaku@phyk.fi. Esite ilmestyy marraskuun aikana ja tulee näkymään täällä kotisivuilla (linkki sivun oikeassa reunassa).Em. osoitteeseen voit lähettää myös kysymyksiä koskien soveltuvuuskokeita tai painotuksia.

Oppilaille ja heidän huoltajilleen pidetään tiedotus- ja tutustumistilaisuus koulullamme keskiviikkona 10.1.2018 klo 18.30 (kahvit klo 18.00). Tiedotustilaisuudessa esitellään Pohjois-Haagan yhteiskoulua, kerrotaan yleisiä hakuun liittyviä yksityiskohtia ja käydään läpi soveltuvuuskokeen sisältöä. 

Nimilista kouluun hyväksytyistä oppilaista julkaistaan koulun ikkunassa keskiviikkona 14.3.2018 klo 12.00. Samana päivänä lähetetään myös kirje kotiin kaikille soveltuvuuskokeisiin osallistuneille. Kirjeestä käy ilmi soittoajat, jolloin voi tarvittaessa tiedustella soveltuvuuskokeista. Toivomme, että noudatatte näitä aikoja. Nimilista hyväksytyistä julkaistaan myös näillä kotisivuilla niiden oppilaiden osalta, jotka ovat antaneet siihen luvan hakulomakkeessa. Kaikki helsinkiläiset koulut julkistavat tiedot samanaikaisesti.

Soveltuvuuskokeisiin ilmoittaudutaan koulun omassa esitteessä olevilla hakulomakkeilla (PHYK:n oma lomake ja Helsingin kaupungin yhteinen lomake). Ne voi ladata myös edellä olevista linkeistä. Tästä voit ladata sähköisesti täytettävän koulun oman lomakkeen. Koulun oma lomake riittää, mikäli ei halua tulla huomioon otetuksi PHYK:n kokeen avulla varavaihtoehtona myös muihin samaa painotusta tarjoaviin helsinkiläisiin kouluihin. PHYK:n oma lomake tulee aina täyttää haettaessa soveltuvuuskoeluokille. 

Ilmoittautuminen tulee palauttaa Pohjois-Haagan yhteiskoululle torstaihin 18.1.2018 mennessä. 

Palautuksen voi tehdä postitse, sähköpostin liitteenä osoitteeseen yahaku@phyk.fi tai tuomalla lomakkeet koulun postilaatikoihin, joita on portilla, koulun seinässä kellon alla ja koulun ala-aulassa.

Ala-asteen opettajalta saat yleisen yläasteelle siirtyvän valintakortin. Se on helsinkiläisten aina täytettävä ja palautettava omalle ala-asteen luokanopettajalle, vaikka hakisitkin erillisellä lomakkeella painotettuun opetukseen.

HAKEMINEN YLEISLINJALLE

Yleislinja pääsevät kaikki halukkaat oman koulupiirin oppilaat. Muiden osalta valinnan ratkaisee vapaiden oppilaspaikkojen määrä ja sisaruusperuste. Voit tiedustella vapaita paikkoja rehtorilta sähköpostitse phyk@phyk.fi.

HAKEMINEN LIIKUNTALINJALLE, LIIKUNTA-MATEMATIIKKALINJALLE TAI URHEILUYLÄKOULUN KOKEILULUOKALLE

Liikuntapainotuksen oppilaaksiotto tapahtuu soveltuvuuskokeiden perusteella.

PHYK siirtyi vuosi sitten noudattamaan uutta yhteistä Olympiakomitean suosittelemaa valtakunnallista soveltuvuuskoetta, jota käytetään suuressa osassa Suomen urheiluyläkouluja. Se poikkeaa verraten paljon PHYK:n aikaisempien vuosien kokeesta. 

Soveltuvuuskoe on esitelty Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian sivuilla www.urhea.fi/opiskelu/perusaste/ ja se löytyy myös tästä.

Kokeen ns. yleinen osa on sama pyrittäessä liikuntalinjalle, liikunta-matematiikkalinjalle tai urheiluyläkoulun kokeiluluokalle. Soveltuvuuskokeessa heikoiten sujunut osio jätetään ottamatta huomioon. 

Vuoden 2018 yleisen osan soveltuvuuskoe pidetään Maunula liikuntahallilla keskiviikkona 24.1.2018 klo 8.30 -16. Kokoontuminen Maunulan liikuntahallilla (Maunulanmäki 3-5)  klo 8.30. Koe päättyy noin klo 16.

Jos pyrit yhtenä vaihtoehtona urheiluyläkoulun kokeiluluokalle, niin osallistut myös lajiosaan, joka pidetään perjantaina 26.1.2018.

Nämä eri lajiosien koepaikat ja tarkat suoritusajankohdat selviävät myöhemmin.  PHYK:ssa kokeiluluokalle 2018 valitsemisen periaatteet tullaan kertomaa näillä sivuilla marraskuun aikana. Lajiosan pisteet lasketaan yleisen osan päälle ja saavutetun yhteispistemäärän perusteella valitaan oppilaat kokeiluluokalle.

Perinteiselle liikuntalinjalle ja liikunta-matematiikkalinjalle vaikuttaa vain yleisen osan testimenestys. Perinteiselle liikuntalinjalle ja liikunta-matematiikkalinjalle voivat hakea mitä tahansa lajia harrastavat oppilaat. 

Oppilas merkitsee hakulomakkeeseen eri linjojen oman hakutoivejärjestyksensä. Urheiluyläkoulujen kokeiluluokalle hakiessaan oppilas merkitsee hakulomakkeeseen myös oman lajinsa. Oppilas voi hakea vain yhden lajin kokeiluun.

Kokeessa on lisäksi yhtenä osana kirjoitus- ja haastatteluosio, jossa on mahdollisuus luonnehtia itseään, kuvata suhtautumistaan liikuntaan ja kertoa liikuntaharrastuksistaan. Tämä osio ei kuitenkaan vaikuta pisteytykseen. 

Soveltuvuuskokeessa tarvitset mukaan ainoastaan sisäliikuntavarustuksen, pyyhkeen sekä eväät pitkän päivän varalle.

Liikunnan ja matematiikan voi siis myös yhdistää, jolloin opiskelet ns. liikunta-matematiikkalinjalla.

Hakiessasi liikunnan ja matematiikan yhdistelmään tulee sinun osallistua molempien aineiden soveltuvuuskokeisiin. Soveltuvuuskokeet ovat täysin samat kuin erikseen hakevillakin.

Uuteen urheiluyläkoulun kokeiluluokkaan ei voi tänä vuonna kuitenkaan yhdistää matematiikkaa mukaan.

HAKEMINEN MATEMATIIKKALINJALLE

Matematiikkalinjan oppilaaksiotto tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella. Vuoden 2018 soveltuvuuskoe pidetään koululla keskiviikkona 31.1.2018 klo 13.00-15.00.

Ota mukaan kynä, kumi ja viivain. Kokeen tehtävillä arvioidaan matemaattista taipumusta: päättelykykyä, ongelmanratkaisutaitoa sekä kykyä omaksua uusia asioita.

Huomaa vielä

Soveltuvuuskokeisiin ei tule erillistä kutsua.

Monipuoliset soveltuvuuskokeet liikunnassa ja matematiikassa ovat joskus hieman säikäyttäneet hakijoita. Liikunnassa heikoiten sujunut osio jätetään ottamatta huomioon. Matematiikan soveltuvuuskoe ei edellytä virheetöntä suoritusta. Siispä kaikki rohkeasti mukaan – tytöt ja pojat!

Sairaustapausten varalta järjestetään uusintakoe liikunnassa maanantaina 12.2.2018 klo 8.00.Matematiikassa uusintakoe järjestetään torstaina 15.2.2018 klo 12.30 Pohjois-Haagan yhteiskoululla. Uusintakokeeseen osallistuminen edellyttää lääkärintodistusta. Jokaisella hakijalla on kuitenkin vain yksi koepäivä käytettävissä.Näin ollen päätös siitä, osallistuuko varsinaisen koepäivän testiin vai uusintakokeeseen, on tehtävä etukäteen. Ilmoita sairastumisestasi koulun kansliaan phyk@phyk.fi.